Mekaniska axeltätningar

    Service and Repair    Boxpackningar    hermetic pumps    more vacuum pumps   

Mekaniska axeltätningar        mekanisk axeltätning

    America     Asia Pacific     Europe         Sverige    
SPECMA Mekaniska axeltätningar Specma Seals AB - www.specma.se
- J A Wettergrens gata 7, 421 30 Västra Frölunda, Sverige

email, Tel. +46 (0)31 89 16 00

Specma Seals har ett omfattande sortiment av Packningar och Tätningar, som används inom industrin för att statiskt eller dynamiskt innestänga en gas eller en vätska i en behållare eller i ett rörsystem.
Produkter:   Mekaniska axeltätningar

- Mekaniska axeltätningar För tätning av roterande applikationer med extra höga krav på täthet.
- Boxpackningar Flätade fibrer för tätning av statiska alt. roterande axlar i packboxar.
    www.vacuum-guide.com     Keywords