Kvapalinokružné vývevy

    ATEX    vacuum ejector    vacuum condenser    special materials   

Sterling Sihi        CUTES Europe

    America     Asia Pacific     Europe         SLOVAKIA    
Slovpump SLOVPUMP TRADE s.r.o. - www.slovpump.sk
- Osloboditelov 4, 976 67 Závadka nad Hronom, Slovakia

email, Tel.

former state enterprise SIGMA ZÁVADKA NAD HRONOM (Slovak Republic)
Produkty:   Kvapalinokružné vývevy

Kvapalinokružné vývevy využívajú zmenu objemu plynu v medzilopatkovom priestore obežného kolesa. Funkciu piesta plní kvapalina, ktorá sa točí v telese spolu s obežným kolesom. Osi rotácie kolesa a kvapalinového krúžku sú vzájomne posunuté. Dvojstupňové vývevy UVHD majú dve obežné kolesá za sebou. Kolesá sú od seba oddelené medzistenou. Jednostupňové vývevy UVHJ majú len jedno obežné koleso. Teleso je uzavreté na koncoch doskami a vekami. Obežné koleso je uchytené na hriadeli. Hriadeľ je uložený vo valivých ložiskách. Vývevy sú dodávané s mechanickými upchávkami. Rozmery upchávkového priestoru zodpovedaj norme DIN 24 960.
    Keywords     www.vacuum-guide.com